Uwaga bardzo ważne!

Uchwałą Nr 2/2016 z dnia 20 października 2016 r. Walnego Zebrania Członków Klubu ustalono nową wysokość semestralnej składki członkowskiej.

Od najbliższego semestru tj. lutego 2017 wynosi ona 300 zł za pierwsze dziecko, gdyż tą samą Uchwałą wprowadzono także obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości po 150 zł za drugie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny uczestniczące w zajęciach pływackich organizowanych przez Klub.

W związku z powyższym na podstawie § 9 niniejszej Uchwały osoby, które dokonały wcześniejszej opłaty składki członkowskiej w wysokości obowiązującej poprzednio zobowiązane są do dopłacenia różnicy wynikającej z podwyżki.

Terminy opłacenia składek:

I semestr (wrzesień–styczeń) – do 31 października

II semestr (luty–czerwiec) – do 28 lutego

Nr konta Klubu: 76 8359 0005 0032 8872 2000 0001 prowadzone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie. 

 

Treść Uchwały w zakładce „Dla rodziców  natomiast pełne dane Klubu w zakładce:
O nas – KONTAKT

Prosimy także aby pamiętać, iż w opisie przelewu należy podać imię (imiona) i nazwiska DZIECI !!!, za które dokonywana jest wpłata.