Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami i nieporozumieniami związanymi z nowymi zasadami opłat wyjaśniamy:

Składka członkowska

 • Składa członkowska za I semestr 2013/14 (09/2013-01/2014) wynosi 275 zł i jest płatna w pełnej kwocie w terminie do 31 października 2013 r.;
 • Obowiązuje jedna składka członkowska na semestr bez względu na liczbę dzieci z jednej rodziny uczestniczących w zajęciach pływania;
 • Składkę można opłacić poprzez przelew bankowy na konto Klubu;

Wpisowe:

 • Wprowadzona zostaje jednorazowaopłata wpisowa w wysokości 100 zł;
 • Wpisowe należy uiścić za każde „nowe” dziecko rozpoczynające udział w zajęciach(bez względu na to czy inne dzieci z danej rodziny już w nich uczestniczą);
 • Wpisowe można uiścić poprzez przelew;

Symulacje opłat:

 • Opłata wpisowego nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej;
 • 1 dziecko rozpoczynające naukę pływania
  - 100 zł (jednorazowo)+ 275 zł za semestr
 • 1 dziecko rozpoczynające naukę pływania + 1 kontynuujące
  -100 zł (jednorazowo)+ 275 zł za semestr
 • 1 dziecko rozpoczynające naukę pływania + 2 i więcej kontynuujące -
  - 100 zł (jednorazowo)+ 275 zł za semestr
 • 2 dzieci rozpoczynających
  – 100 zł (jednorazowo) + 100 zł(jednorazowo) + 275 zł (za semestr)
 • 2 dzieci rozpoczynających + 1 i więcej kontynuujących
  – 100 zł (jednorazowo)+ 100 zł( jednorazowo)+275 zł (za semestr)
 • 1 i więcej dzieci kontynuujących pływanie- 275 zł (za semestr)

Karta członkowska

 • Od bieżącego semestru wprowadzone zostają indywidualne karty członkowskie;
 • Kartę członkowską otrzyma każde dziecko uczęszczające na zajęciapływackie „Foki”;
 • Karta zawiera imię i nazwisko dziecka oraz nr członkowski;
 • Karta oklejona będzie hologramem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej;
 • W każdym kolejnym semestrze naklejane będą inne hologramy potwierdzające uiszczenie aktualnej składki;
 • Karta członkowska z potwierdzoną aktualną opłatą składki członkowskiej(aktualny hologram) upoważnia do udziału w zajęciach oraz do zakupu karnetu ulgowego „Foki”;
 • Kartę dziecko zobowiązane jest nosić ze sobą na zajęcia i okazać ją na żądanie prowadzącego zajęcia, członków Zarządu Klubu lub pań pracujących w kasie basenu;

Deklaracja członkowska

 • W związku z potrzebą uaktualnienia danych dzieci uczestniczących w zajęciach pływania wprowadzona została nowa deklaracja członkowska;
 • Deklarację zobowiązani są wypełnić wszyscy członkowie Klubu, bez względu na to czy takie deklaracje wypełniali już w przeszłości;
 • W deklaracji obowiązkowo wypełniamy wszystkie rubrykiujmując dane wszystkich dzieci uczestniczących aktualnie w zajęciach;
 • Czyste druki Deklaracjidostępne w kasie pływalni

Przelew

 • W przypadku dokonywania opłat poprzez przelew w opisie transakcji należy umieścić imię i nazwisko dziecka lub dzieci uczestniczących w zajęciach oraz okres, za który dokonywana jest opłata składki
  np.:

                         Składka członkowska za I semestr 2013/14

                         Tomasz Nowak

                         Agata Nowak

 

Dystrybucja kart członkowskich

 • Karty członkowskie, a także hologramy wydawane są przez księgową Klubu Panią Aleksandrę Piekarek, która urzęduje w księgowości basenu:
 • Aby otrzymać kartę należy:
  1. okazać potwierdzenie dokonania opłaty aktualnej składki członkowskiej, a także zaległych składek jeśli takie wystąpiły;
  2. okazać potwierdzenie opłacenia wpisowego jeśli dotyczy „nowego dziecka”;
  3. złożyć wypełnioną deklarację członkowską;

 

! ! !

Osoby, które uiściły opłatę wpisowego, ale nie mające jeszcze opłaconej składki członkowskiej otrzymają karty członkowskie nie oklejone hologramem. W celu otrzymania hologramu zobowiązane są do opłacenia składki w terminie określonym w regulaminie opłat czyli do 31 października 2013 r.

 

UWAGA ! ! !

Zgodnie z regulaminem opłat, składkę członkowską należy uiścić do dnia
31 października 2013 r. Po tym okresie nastąpi weryfikacja. Dzieci nie posiadające karty członkowskiej, oklejonej aktualnym hologramem nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach „FOKI”.