Zarząd Klubu na kadencję 2022/2026 :

       

Prezes Klubu - Marcin Duczyński

Sekretarz - Katarzyna Mężykowska

Członek - Sławomir Kolański

Członek - Andrzej Zakrzewski

Członek - Wojciech Sieńko

Członek - Waldemar Mężykowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Ilona Szpilewska

Leszek Kurek

Urszula Błaszczyk