Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami i nieporozumieniami związanymi z nowymi zasadami opłat wyjaśniamy:

U W A G A!!!
Bardzo ważne!!!

 

Prosimy o wypełnienie nowych deklaracji członkowskich i jak najszybsze przekazanie ich instruktorom prowadzącym grupy.
Dane zawarte w deklaracji niezbędne są miedzy innymi do zawarcia umowy ubezpieczenia od NW w trakcie zajęć i zawodów sportowych, a  także wykonania innych celów statutowych .

 

Ponadto bardzo prosimy o umieszczenie w deklaracji Państwa adresu mail, który ułatwi przesyłanie informacji i komunikatówdotyczących
klubu i dzieci.

 

Zarząd   
Nowa deklaracja członkowska
link do pobrania dokumentu poniżej:

https://www.dropbox.com/s/iu3pv09ivdovivz/nowa%20deklaracja%20członkowska%201.rtf

Przypominamy, iż z końcem lutego upłynął termin opłaty składki członkowskiej za II semestr!

Prosimy o ich uregulowanie przypominając jednocześnie, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu z dnia 21 lutego 2013 r ustalono nową wysokość stawki miesięcznej, która wzrosła o 5 zł miesięcznie i obecnie wynosi 55 zł za miesiąc czyli 275 zł za semestr.

Osoby, które już dokonały wpłaty wg poprzedniej stawki prosimy o dopłatę różnicy!

Przypominamy także o obowiązku uregulowania zaległości z poprzednich okresów!
Informacje na ich temat można uzyskać u instruktorów pływania lub księgowej Klubu

images

UWAGA!

W dniu 21 lutego 2013 r odbyło się Walne zebranie członków Klubu, w trakcie którego podjęto kilka uchwał.